Posláním ČESKÉ TANEČNÍ PLATFORMY je zprostředkovat českým umělcům z oboru současný tanec a pohybové divadlo kontakty na národní i mezinárodní promotéry a dramaturgy a iniciovat konkrétní spolupráci (hostování v zahraničí, účast na workshopech, možnost tvůrčích rezidencí apod.).

Svá díla přihlašujte NEJPOZDĚJI do 16. 11. 2018 prostřednictvím on-line formuláře zde. Premiéra musí proběhnout nejpozději do 28. 12. 2018.

Festival se uskuteční v termínu 1. - 4. 4. 2019. Pokud bude dílo vybráno dramaturgickou radou festivalu, finální termín představení v rámci festivalu bude upřesněn začátkem února 2018.
Festival nehradí náklady na cesty, ubytování a autorské poplatky. Kromě honorářů festival hradí také nájem a technické zabezpečení hracích prostor, veškerou propagaci, produkci a guest service pro desítky zahraničních hostů.

V případě dotazů se obraťte na manažerku festivalu Zuzanu Hájkovou - zuzana.hajkova@tanecpraha.eu

ZÁKLADNÍ KRITÉRIA VÝBĚRU k nahlédnutí zde.