Platforma 2019 pro mladé kritiky!

Zajímá vás, jak se tvoří program České taneční platformy? Kdo se hlásí a kolik děl musí Dramaturgická rada zhlédnout? Chtěli byste si sami vyzkoušet doporučit dvě díla, která by podle vás na programu platformy neměla chybět?
Zapojte se nyní do projektu Platforma pro mladé kritikyPřihlašte se do 30. 11. 2018 na: michaela.prikopova@tanecpraha.eu, dostanete přehled o přihlášených dílech, a tam, kde už nebude šance vidět dílo živě, pošleme link na videozáznam. V prosinci se setkáme a budeme si společně povídat o České taneční platformě a roli Dramaturgické rady, v lednu 2019 vás pozveme k diskusi nad nabídkou pro ČTP a vy vyberete dvě díla, která budou uvedena na platformě. Následovat bude setkání s Dramaturgickou radou, kde bude prostor pro diskusi a možnost porovnat své názory na program ČTP. Budete zároveň srdečně zváni na celou platformu a můžete se účastnit Workshopu kritického myšlení a psaní o tanci, který organizují MLOKi ve spolupráci s Českou taneční platformou (1. – 4. 4. 2019). 

Předběžný harmonogram: 

6. 12. - 1. setkání - Co je to platforma, jak funguje, co je rolí Dramaturgické rady? 

15. 1. - 2. setkání - Diskuse o přihlášených dílech, hlasování

Druhá polovina ledna - Setkání se členy Dramaturgické rady, sdílení postřehů, diskuse

Všechna setkání se uskuteční v Praze. 

Podmínky účasti:

- do projektu se mohou přihlásit studenti nebo absolventi uměleckých a uměnovědných oborů (do šesti let od ukončení studia)

- zájemci musí mít publikované alespoň dva kritické texty, nebo jiné autorské texty

- účast alespoň na dvou ze tří setkání

- účastník si sám hradí cestu i ubytování

 

V rámci projektu Be SpecACTive! 2 pořádá Tanec Praha ve spolupráci s MLOKi.

Tanec Praha